Teams

Er bestaan vier onderwijsteams waarin de beide scholen gemengd zijn:
BRANAnketenBroekeA.tenBroeke@Technischcollegevelsen.nlteamcoördinator
      
FRGFrancien GulickxF.Gulickx@Technischcollegevelsen.nl 
NOSSandra NoordeloosS.Noordeloos@Technischcollegevelsen.nl