Kennis centrum


01. Wat zijn de taken van de olie in de motor?

De taken van motorolie zijn:
- Smeren, het reduceren van wrijving en slijtage
- Schoonmaken en verspreiden van besmetting en uitwerpselen
- Afsluiten
- Verkoeling

02. Welke olie moet ik gebruiken in de motor van mijn auto?

Dit kunt u vinden op de service en onderhoud pagina’s van het instructieboekje van uw auto, hierin staan de specificaties en de aanbevolen olie voor uw motor vermeld. Ook kunt u onze oil-finder pagina bezoeken om de juiste smeerolie te vinden.

03. Hoe weet ik welke motor olie is goedgekeurd voor mijn auto?

Kijk of de specificaties van de VEEDOL motor olie, zoals die op de fles zijn aangegeven, overeenkomen met aangeraden smeermiddel op de service en ondhoudpagina’s van het instructie boekje van uw auto.
Of neem contact op met VEEDOL voor advies.

04. Wat betekenen de ACEA, API en SEA olie classificaties systemen.

De ACEA, API en SAE classificatie systemen geven detail informatie over de eisen van het smeermiddel.
ACEA, de Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (of het European Automobile Manufacturers Association) en API, de American Petroleum Institute,, geven olie specificaties en overeenstemmingen uit
met de technische en chemische eisen voor motor- en versnellingsbak oliën.
Voorbeelden: ACEA A3/B4, voor benzine en light duty diesel en API : SN voor benzine ofAPI : CJ-4
SAE, de Society of Automotive Engineers, geven data en en tabellen uit voor viscositeit (stroperigheid) van motoren- en versnellingsbakoliën.
Voorbeelden: SEA 5W-30 voor motor olie en SAE 75W-80 voor versnellingsbakoliën
Voorbeelden van VEEDOL-classificaties: VEEDOL Sintron Longlife III 5W-30 en VEEDOL Gear Oil Special HD 75W-90.

05. Wat betekent viscositeit?

De viscositeit is de indicatie van de stroperigheid (dun, dik en alles wat er tussen zit) van een smeermiddel.
Een hoog nummer geeft een ‘dikke’-olie aan, b.v. SAE 50 voor motor-olie of SAE 140 for versnellingsbak-olie en een (zeer) laag getal voor een ‘dunne’-olie, SAE 5W voor motor-olie of SAE 75W voor versnellingsbak-olie.
Vandaag de dag is de meest voorkomende motor- en versnellingsbak-olie zijn SAE 5W-30 voor motor-olie en SAE 75W-90 voor versnellingsbak-olie.
Dit zijn de zogenaamde ‘multigrade’-oliën, welke zowel in de zomer als in de winter (alle seizoenen) kunnen worden gebruikt. De W in de viscositeitswaarde staat voor de winter indicatie, voor de lage (winter) temeraturen.

06. Welke rol speelt de viscositeit in motor-olie?

De correcte en voorgestelde viscositeit van de olie is een garantie voor veilige doorsmering van de motor op alle omgevings temperaturen

07. Kan ik dezelfde olie in de zomer en in de winter gebruiken?

De moderne multigrade smeermiddelen van vandaag de dag (zie ook vraag 05) kunnen gebruikt worden tijdens de zomer en de winter.
Multigrades bestaan al sinds de jaren 70 en kunnen makkelijk herkend worden aan de dubbele getallen, b.v. SAE 5W-40, 5W staat voor de winterperiode en 40 voor de zomer periode.
Alle VEEDOL motor-oliën en bij alle versnellingsbak-oliën zijn multigrades

08. Welke oliën zijn beschikbaar voor een Turbo Diesel Motor?

Over het algemeen zijn alle moderne Personenauto motor oliën kunnen er gebruikt worden in turbo diesels, meer informatie kunt u vinden op het etiket van de fles. In het verleden werd er een speciale diesel en diesel turbo olie aangeraden vanwege een hogere belasting op de oliën bij een hogere werk temperature van een diesel motor (in het bijzonder een turbo) en een hogere vervuiling van de olie.
Alle VEEDOL motor oliën voor auto’s en bestelauto’s zijn geschikt voor gebruik in benzine, diesel en turbo diesel motoren.

09. Wat is het verschil tussen synthetische en mineraal olie?

Olie is samengesteld uit een basis olie en toevoegingen. Een mineraal olie heeft een 100% minerale basis. Een syntetische olie heeft idealiter een 100% synthetische basis olie, maar zeer regelmatig is deze gemaakt met een speciale hoge kwaliteits hydrocracked of deels synthetische basis. De VEEDOL smeermiddelen portfolio bevat synthetische, semi-syntetische (niet conventioneel) en mineraal motor- en versnellingsbak-oliën

10 Wat is het voordeel van (erg) dunne oliën, b.v. SAE 0W-30 of 5W-30?

Het voordeel van een dunne olie is dat de motor makkelijker start met lage (vries) temperaturen en de directe smering van de motor onderdelen bij het starten van de motor. De zeer dunne olie zoals de 0W-30 en 5W30, aanbevolen de laatste paar jaar, zijn speciaal ontwikkeld voor het besparen van brandstof. Om het plaatje compleet te maken heeft de olie industrie ook een brandstof besparende olie ontwikkeld voor versnellingsbak-oliën. Minder brandstofgebruik betekend minder vervuiling en vaak minder auto-gerelateerde belasting.
VEEDOL Sintron Longlife III 5W-30, Sintron V 0W-30, Powertron C3 Ultra 0W-30, Gear Oil Special HD 75W-90 en Gear Oil LD 75W-80 zijn een paar voorbeelden uit de VEEDOL benzine besparende oliën.

11. Waarom moet u regelmatig uw oliepeil checken?

Het correcte oliepijl is belangrijk voor een degelijke doorsmering van de motor. Een (te) lage oliepijl resulteert in een hoge olie temperatuur en kan een slechte doorsmering, extra slijtage of zelf ontbreken van doorsmering tot gevolg hebben.

12. Wanneer moet u uw oliepijl checken?

De basisregel voor het checken van uw oliepijl is ieder tankbeurt of voor een lange (vakantie) trip. Veel moderne auto’s hebben een waarschuwingslamp voor een laag oliepijl, zie het instructieboekje van uw auto.
Controleer het oliepijl en vul deze bij, wanneer het waarschuwingslampje brand.
Let op: Haal het waarschuwinglampje voor de oliedruk en het waarschuwingslampje voor het oliepijl niet door elkaar.
Stop de motor onmiddelijk als de het waarschuwingslampje voor de oliedruk gaat branden! Controleer de reden, het kan het oliepijl zijn. Zo niet, bel de wegenwacht voor (professionele) hulp.

13 Hoe controleert u en vult u uw oliepijl?

De procedure van het controleren en vullen van uw oliepijl is omschreven en geïllustreerd in het instructieboekje van uw auto.
Bij voorkeur controleert u uw oliepijl als de motor nog warm is, maar wacht even na het stoppen van de motor.
Vul bij met nieuwe VEEDOL motor olie als het peil nabij de minium markering is. Laat het niet overlopen! het verschil tussen het minimum en de maximum markering op de aanwijsstok is in de meeste gevallen één liter.
Neem altijd een extra fles met nieuwe VEEDOL motor olie met het juiste gehalte (in de kofferbak van de auto).

14 Waarom moet u regelmatig uw motorolie vervangen?

De taak van motor-olie is onder andere het reduceren van slijtage en voorkomen van vuil in het verbrandingsproces.
De hoge temperaturen in de motor en olie kunnen oxideren van de olie veroorzaken.
Al deze factoren samen hebben een negatief effect op de prestatie van de olie en zijn de redenen waarom de motorolie regelmatig moet worden vervangen.

15 Wanneer vervangt u de motor olie?

De standaard interval voor het vervangen van de motor-olie zijn aangegeven in het Service en onderhoud gedeelte van het instructieboekje van uw auto, en kan verschillen tussen verschillende motoren en autofabrikanten. Vervang intervallen kunnen variëren tussen 15.000 en 40.000 km maar er ook een tijdslimiet van maximum 2 jaar. Ons advies om de motor-olie regelmatiger te vervangen, ten minste 1x per jaar, als u regelmatig korte afstanden rijdt of weinig kilometers per jaar. (minder dan 10000 km)
Alle VEEDOL motor-oliën moeten verwisselt worden op geadviseerde vervang intervallen.

16 Wanneer moet u het motor-olie filter vervangen?

Net als het vervangen van de motor olie met geadviseerde interval moet worden gebeuren geldt dit ook voor het oliefilter, dit wordt ook aangegeven in het Service en onderhoud gedeelte van het instructieboekje van uw auto. Afhankelijk van de onderhouds interval van de motor wordt het het aangeraden om het oliefilter te vervangen als de olie verwisseld wordt..

17 Kan ik het vervangen van de motor-olie en het oliefilter zelf doen?

Ja en nee. Het hangt allemaal af van uw vaardigheden en of u de juiste gereedschappen heeft.
Zo ja, hou dan rekening met de juiste manier van het afvoeren van de gebruikte olie en filter (chemisch afval).
Zo niet ga dan naar een garage/werkplaats waar zij de motor-olie en filter kunnen vervangen en op een juiste manier kunnen afvoeren.

18 Wat moet ik doen met de gebruikte motor-olie en olie filter?

U moet de gebruikte olie en oude oliefilter inleveren op een daarvoor geschikt inzamelpunt.
Het is verboden om de olie op een andere manier weg te gooien of om de het oliefilter in de prullenbak te gooien.

19 Wat moet ik doen als waarschuwingslampje van de motor-olie gaat branden?

Het hangt er van af of de functie van het waarschuwingslampje is voor de oliedrukof het oliepijl.
Raadpleeg het instructieboekje van uw auto als u twijfelt. Stop de motor direct als het waarschuwingslampje voor de oliedruk brandt en controleer de oliepijl. Vul bij met de aangeraden nieuwe VEEDOL motor-olie. Start de motor opnieuw en controleer of het oliedruk lampje uitgaat. Zo niet zet de motor uit en bel de wegenwacht voor (professionele) hulp.
Als het waarschuwingslampje voor de oliepijl brandt, controleer de oliepijl, en vul bij met de aangeraden nieuwe VEEDOL motor-olie. Controleer of het oliepijl lampje uitgaat nadat u de motor-olie heeft bijgevuld. Zie ook vraag 12.

20 Wat kan de reden zijn voor rook uit de uitlaat?

Het hangt af van de kleur van de rook.
Blauwe/zwarte rook, geeft aan de at de motor olie verbrand (waarschijnlijk olie verbruik). Controleer het oliepijl regelmatig en vraag uw garage of dealer om advies. Het is ook mogelijk dat er teveel motorolie in de auto zat.
Zwarte rook geeft aan dat de motor een overmaat aan brandstof verbrand. Neem contact op met uw garage/dealer voor advies
Witte rook met een koude motor (net na het starten van de auto) geeft aan dat de auto vloeistof (condenstatie) verbrand uit de uitlaat. Dit zal verdwijnen wanneer de motor haar normale functioneringstemperatuur heeft bereikt. (5 tot 10 minuten)
Witte rook met een warme motor geeft een probleem aan (interne lekkage) met het motor cooling systeem, wat regelmatig in verband gebracht kan worden met een cylinder koppakking. Stop de motor en bel de wegenwacht, of uw garage of dealer.

21 Wat kan de reden zijn van een vreemd geluid uit de motor of versnelling?

Er kunnen diverse redenen zijn, variërend van een laag oliepijl tot een mechanisch falen zoals iets als de distributie, lagers of versnellingen.
Stop de auto altijd, zet de motor uit en bel de wegenwacht.

22 Auto onderhoud / service intervallen.

Auto onderhoud op de aangeraden service intervallen zijn belangrijk voor het degelijk functioneren van uw auto en zal het operatieve leven van uw auto verlengen.
Het Peilen van de olie en vloeistoffen van de motor, versnelling en koelsystemen, schakel en/of remsystemen, stuurbekrachtiging en ruitenwisser systemen worden gecontroleerd, schoongemaakt of vervangen en de filters worden vervangen. Verder worden de electronica, de remmen, de veringen en de banden gecontroleerd.
De onderhoudsintervallen variëren per automerk en onderdelen, maar voor veilig functioneren wordt het aangeraden om dit minimaal 1x per jaar te doen. U kunt veel zelf doen, zo niet, ga naar een garage/werkplaats.

23 Auto onderhoud als de auto een langere periode niet gebruikt is.

Controleer de olie en het cooling systeem niveau voor dat u de motor start.
Voordat u wegrijdt, controleer de remmen (met name de handrem) en de conditie, het profiel en druk van alle banden (inclusief de reserverband)

24 Auto onderhoud voor de zomer en winter.

Naast de ‘standaard’ onderhoudsbeurten (zie vraag 22). Zal er speciale aandacht moeten worden besteedt aan het koelingsysteem.
Controleer ook de antivries bescherming voor de winterperiode en het ruitenwisser systeem, de conditie van de aandrijf-riem(en) van de waterpomp, wisselstroomdynamo, stuurbekrachtiging en airconditioning en tot slot de (laad) conditie van de accu.
Tip: Zet het airconditiong systeem één keer per maand in de winterperiode aan voor een korte periode.

25 Onderhoud aan uw auto voor een lange (vakantie) trip.

Controleer altijd het motor-olie peil en het cooling systeem peil voor een lange trip.
Controleer het motor-olie peil nogmaals na een lange trip.
Controleer, en pas aan als nodig (afhangend van de extra lading) de druk van de banden.

26 Auto onderhoud onder zware omstandigheden, b.v. korte ritjes of reizen met de Caravan.

Gelijk aan het normale auto onderhoud, maar de intervallen zouden meerdere malen of korter op elkaar moeten volgen. Soms zelfs gehalveerd.

27 Hoe bereikt u maximale benzine Efficiëntie?

Over het algemeen door uw rijstijl of met andere woorden, uw rechter voet. Rij en rem soepel, schakel op naar de volgende vernelling met ‘medium’ rpm. Switch the engine off at long stops (b.v. wachtend op een open brug of treinovergang). Controleer de bandenspanning regelmatig.
En natuurlijk... gebruik, als toegestaan, VEEDOL fuel economy oliën

Tip: kijk op onze website voor meer informatie over fuel economy oliën
VEEDOL Sintron Longlife III 5W-30, Sintron V 0W-30, Powertron C3 Ultra 0W-30, Gear Oil Special HD 75W-90 en Gear Oil LD 75W-80 zijn een paar voorbeelden van VEEDOL fuel economy oliën